FOLDIO - Creați imagini de calitate studio și fotografii rotative la 360° rapid și ușor

Termeni si conditii

Termeni si Conditii Generale

 

I.

Prevedere de bază

Aceste condiții generale de afaceri (denumite în continuare „condiții de afaceri”) sunt emise în conformitate cu § 1751 și următoarele. Legea nr. 89/2012 Col., Cod civil (denumit în continuare „Codul civil”)

 

Ing. Ondrej Ungr

 

ID companie: 03490505 

Număr TVA: CZ8509260155 (plătitor TVA)

cu sediul social:Perucká 2482/7, Praga 2, 120 00 

informatii de contact:

e-mail: info@foldio.ro

număr de telefon: +420 739 081 304 

www: www.foldio.ro

(denumit în continuare „Vânzătorul”)

  

Acești termeni și condiții guvernează drepturile și obligațiile reciproce ale vânzătorului și ale unei persoane fizice care încheie un contract de cumpărare în afara afacerii sale în calitate de consumator sau în cadrul afacerii sale (în continuare: „cumpărător”) printr-o interfață web situată pe site-ul web disponibil la www.foldio.ro (denumit în continuare „magazin online”).

Prevederile condițiilor de afaceri fac parte integrantă din contractul de cumpărare. Prevederile abateri din contractul de cumpărare prevalează asupra prevederilor acestor termeni și condiții.

Acești termeni și condiții și contractul de cumpărare sunt încheiate în limba cehă.

II.

Informații despre bunuri și prețuri

Informațiile despre bunuri, inclusiv prețurile bunurilor individuale și proprietățile lor principale sunt furnizate pentru bunurile individuale în catalogul magazinului online. Prețurile mărfurilor sunt menționate, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, toate taxele și costurile aferente pentru returnarea mărfurilor, dacă mărfurile nu pot fi, prin natura lor, returnate pe calea poștală obișnuită. Prețurile mărfurilor rămân valabile atât timp cât sunt afișate în magazinul online. Această prevedere nu exclude încheierea unui contract de cumpărare în condiții convenite individual.

Toate prezentările bunurilor plasate în catalogul magazinului online au caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare cu privire la aceste bunuri.

Informațiile privind costurile asociate ambalării și livrării bunurilor sunt publicate în magazinul online.

Orice reducere la prețul de achiziție a bunurilor nu poate fi combinată între ele, cu excepția cazului în care vânzătorul convine altfel cu cumpărătorul.

 

III.

Comandarea și încheierea unui contract de cumpărare

Costurile suportate de cumpărător în utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile apelurilor telefonice) vor fi suportate chiar de cumpărător. Aceste costuri nu diferă de tariful de bază.

Cumpărătorul comandă bunurile în următoarele moduri:

prin contul său de client, dacă s-a înregistrat anterior în magazinul online,

prin completarea formularului de comandă fără înregistrare.

La plasarea unei comenzi, cumpărătorul alege mărfurile, numărul de bucăți, modalitatea de plată și livrare.

Înainte de a trimite comanda, cumpărătorul are voie să verifice și să schimbe datele pe care le-a introdus în comandă. Cumpărătorul trimite comanda către vânzător făcând clic pe butonul TRIMITE COMANDĂ. Datele enumerate în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Condiția pentru validitatea comenzii este completarea tuturor informațiilor obligatorii din formularul de comandă și confirmarea de la cumpărător că a citit acești termeni și condiții.

Imediat după primirea comenzii, vânzătorul va trimite cumpărătorului o confirmare de primire a comenzii la adresa de e-mail pe care cumpărătorul a introdus-o la comandă. Această confirmare este automată și nu este considerată un contract. La confirmare sunt atașate condițiile comerciale actuale ale vânzătorului. Contractul de cumpărare se încheie numai după acceptarea comenzii de către vânzător. Notificarea de primire a comenzii este livrată la adresa de e-mail a cumpărătorului.

În cazul în care vânzătorul nu poate îndeplini oricare dintre cerințele specificate în comandă, acesta va trimite oferta modificată la adresa de e-mail a cumpărătorului. Oferta modificată este considerată o nouă versiune a contractului de cumpărare și, în acest caz, contractul de cumpărare este încheiat prin confirmarea cumpărătorului de a accepta această ofertă către vânzător la adresa sa de e-mail specificată în acești termeni și condiții.

Toate comenzile acceptate de vânzător sunt obligatorii. Cumpărătorul poate anula comanda până când cumpărătorul primește o notificare de primire a comenzii de către vânzător. Cumpărătorul poate anula comanda prin telefon la numărul de telefon sau e-mailul vânzătorului specificat în acești termeni și condiții.

În cazul în care există o eroare tehnică evidentă din partea vânzătorului la stabilirea prețului bunurilor în magazinul online sau în timpul comenzii, vânzătorul nu este obligat să livreze bunurile cumpărătorului pentru acest preț evident incorect, chiar dacă cumpărătorului i s-a trimis o confirmare automată de primire. conform acestor termeni și condiții. Vânzătorul informează cumpărătorul despre eroare fără întârzieri nejustificate și trimite oferta modificată cumpărătorului la adresa sa de e-mail. Oferta modificată este considerată o nouă versiune a contractului de cumpărare și, în acest caz, contractul de cumpărare este încheiat printr-o confirmare a acceptării de către cumpărător la adresa de e-mail a vânzătorului.

 

IV.

Contul clientului 

Pe baza înregistrării cumpărătorului făcută în magazinul online, cumpărătorul își poate accesa contul de client. Cumpărătorul poate comanda bunuri din contul său de client. Cumpărătorul poate comanda și bunuri fără înregistrare.

Atunci când se înregistrează în contul clientului și când comandă bunuri, cumpărătorul este obligat să precizeze toate datele corect și cu adevărat. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele specificate în contul de utilizator în cazul oricărei modificări. Datele furnizate de cumpărător în contul clientului și la comandarea bunurilor sunt considerate corecte de către vânzător.

Accesul la contul clientului este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru a accesa contul său de client. Vânzătorul nu este responsabil pentru utilizarea abuzivă a contului de client de către terți.

Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea contului de client către terți.

Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales dacă cumpărătorul nu-și mai folosește contul de utilizator sau dacă cumpărătorul își încalcă obligațiile care decurg din contractul de cumpărare și din acești termeni și condiții.

Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil non-stop, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale vânzătorului sau. întreținerea necesară a hardware-ului și software-ului terților.

 

 

V.

Termenii de plată și livrarea mărfurilor

Prețul bunurilor și orice costuri asociate livrării bunurilor în temeiul contractului de cumpărare, cumpărătorul poate plăti în următoarele moduri:

transfer fără numerar în contul bancar al vânzătorului nr. IBAN: CZ3020600000000001129797 (BIC: CITFCZPPXXX) păstrat la Citfin (denumit în continuare „Contul vânzătorului”),

card de plată fără numerar

transfer fără numerar în contul vânzătorului prin intermediul gateway-ului de plată GoPay

ramburs pentru livrarea bunurilor,

în numerar sau cu card de credit pentru colectarea personală la unitate

în numerar sau cu card de credit pentru colectarea personală la biroul de expediere Geispoint.

Împreună cu prețul de cumpărare, cumpărătorul este obligat să ramburseze vânzătorului costurile asociate ambalării și livrării bunurilor în suma convenită. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres mai jos, prețul de achiziție include și costurile asociate livrării bunurilor.

În cazul plății în numerar, prețul de achiziție se plătește la primirea bunurilor. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție se plătește în termen de 14 zile de la încheierea contractului de cumpărare.

În cazul plății prin intermediul gateway-ului de plată, cumpărătorul urmează instrucțiunile furnizorului de plăți electronice relevant.

În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită atunci când suma relevantă este creditată în contul bancar al vânzătorului.

Vânzătorul nu necesită nicio plată în avans sau altă plată similară de la cumpărător. Plata prețului de cumpărare înainte de trimiterea bunurilor nu este un depozit.

Conform Legii privind înregistrarea vânzărilor, vânzătorul este obligat să elibereze o chitanță cumpărătorului. În același timp, este obligat să înregistreze veniturile primite la administratorul fiscal online și, în cazul unei defecțiuni tehnice, în cel mult 48 de ore.

Bunurile sunt livrate cumpărătorului:

la adresa specificată de cumpărătorul comenzii

prin intermediul unui lot la adresa lotului specificat de cumpărător,

colectarea personală la sediul vânzătorului

Alegerea metodei de livrare se face în timpul comenzii mărfurilor.

Costurile de livrare a mărfurilor în funcție de metoda de expediere și primire a mărfurilor sunt specificate în comanda cumpărătorului și în confirmarea comenzii de către vânzător. În cazul în care modul de transport este contractat pe baza unei cereri speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate acestui mod de transport.

Dacă, conform contractului de cumpărare, vânzătorul este obligat să livreze bunurile la locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia marfa la livrare. În cazul în care, din motive din partea cumpărătorului, este necesar să livreze bunurile în mod repetat sau într-un mod diferit de cel specificat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate livrării repetate a bunurilor, respectiv. costurile asociate cu o altă metodă de livrare.

La primirea mărfurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfii și, în cazul unor defecte, anunțați imediat transportatorul. În cazul constatării unei încălcări a ambalajului care indică intrarea neautorizată în transport, cumpărătorul nu trebuie să preia transportul de la transportator.

Vânzătorul va emite un document fiscal - factură către cumpărător. Documentul fiscal se atașează mărfurilor livrate.

Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor prin plata întregului preț de achiziție pentru bunuri, inclusiv costurile de livrare, dar mai întâi prin preluarea bunurilor. Răspunderea pentru distrugerea, deteriorarea sau pierderea accidentală a bunurilor îi revine cumpărătorului în momentul primirii bunurilor sau în momentul în care cumpărătorul era obligat să preia bunurile, dar nu a făcut acest lucru cu încălcarea contractului de cumpărare.

 

VI.

Retragerea din contract

Un cumpărător care a încheiat un contract de cumpărare în afara afacerii sale în calitate de consumator are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare.

Termenul de retragere din contract este de 14 zile

de la data primirii bunurilor,

din ziua preluării ultimei livrări de bunuri, dacă obiectul contractului este mai multe tipuri de bunuri sau livrarea mai multor părți

din ziua preluării primei livrări de bunuri, dacă obiectul contractului este o livrare repetată regulată de bunuri.

Printre altele, cumpărătorul nu se poate retrage din contractul de cumpărare:

furnizarea de servicii, dacă acestea au fost îndeplinite cu acordul său expres prealabil înainte de expirarea perioadei de retragere din contract și vânzătorul a informat cumpărătorul înainte de încheierea contractului că într-un astfel de caz nu are dreptul să se retragă din contract,

privind furnizarea de bunuri sau servicii, al căror preț depinde de fluctuațiile pieței financiare, independent de voința vânzătorului și care pot apărea în perioada de retragere din contract;

privind furnizarea de băuturi alcoolice, care pot fi livrate numai după treizeci de zile și al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară, independent de voința vânzătorului,

la livrarea bunurilor care au fost modificate în conformitate cu dorințele cumpărătorului sau pentru persoana acestuia,

furnizarea de bunuri perisabile, precum și bunuri care au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare,

livrarea mărfurilor într-un pachet închis, pe care cumpărătorul a scos-o din pachet și din motive igienice nu este posibil să se returneze,

furnizarea unei înregistrări audio sau video sau a unui program de computer dacă le-a rupt ambalajul original,

livrarea de ziare, periodice sau reviste,

livrarea de conținut digital, dacă nu a fost livrat pe un suport tangibil și a fost livrat cu acordul expres al cumpărătorului înainte de expirarea perioadei de retragere și vânzătorul a informat cumpărătorul înainte de a încheia contractul că într-un astfel de caz nu are dreptul să se retragă din contract,

în alte cazuri specificate în § 1837 din Codul civil.

Pentru a respecta perioada de retragere, cumpărătorul trebuie să trimită o declarație de retragere în perioada de retragere.

Pentru a se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul poate folosi modelul de formular de retragere furnizat de vânzător. Retragerea din contractul de cumpărare va fi trimisă de cumpărător la adresa de e-mail sau de livrare a vânzătorului specificată în acești termeni și condiții. Vânzătorul va confirma imediat cumpărătorului primirea formularului.

Cumpărătorul care s-a retras din contract este obligat să returneze marfa vânzătorului în termen de 14 zile de la retragerea contractului către vânzător. Cumpărătorul suportă costurile asociate returnării bunurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate din cauza naturii lor prin poștă obișnuită.

În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract, vânzătorul îi va returna imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la retragerea din contract, toate fondurile, inclusiv costurile de livrare, pe care le-a primit de la el, în același mod. Vânzătorul va restitui cumpărătorului banii primiți într-un alt mod numai dacă cumpărătorul este de acord și dacă nu suportă costuri suplimentare.

În cazul în care cumpărătorul a ales alta decât cea mai ieftină metodă de livrare a bunurilor oferite de vânzător, vânzătorul va rambursa cumpărătorului costul livrării bunurilor în suma corespunzătoare celei mai ieftine metode de livrare a bunurilor oferite.

În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să returneze cumpărătorului fondurile primite înainte ca acesta să predea marfa sau să demonstreze că a trimis marfa vânzătorului.

Cumpărătorul trebuie să returneze marfa vânzătorului nedeteriorată, nepurtată și necontaminată și, dacă este posibil, în ambalajul original. Vânzătorul are dreptul să compună unilateral dreptul la despăgubire pentru daunele produse bunurilor împotriva dreptului cumpărătorului la rambursarea prețului de achiziție.

Vânzătorul este îndreptățit să se retragă din contractul de cumpărare din cauza vânzării de stocuri, a indisponibilității bunurilor sau când producătorul, importatorul sau furnizorul de bunuri a întrerupt producția sau importul de bunuri. Vânzătorul informează imediat cumpărătorul prin adresa de e-mail specificată în comandă și returnează în termen de 14 zile de la notificarea retragerii din contractul de cumpărare toate fondurile, inclusiv costurile de livrare primite de la acesta în baza contractului, în același mod sau în modul specificat de cumpărător.

 

VII. 

Drepturi de performanță defecte

Vânzătorul îi răspunde cumpărătorului că bunurile nu prezintă defecte la primire. În special, vânzătorul este responsabil față de cumpărător că, în momentul în care cumpărătorul a preluat bunurile:

mărfurile au caracteristicile convenite de părți și, în absența unui acord, au caracteristicile descrise de vânzător sau producător sau pe care cumpărătorul le aștepta în ceea ce privește natura mărfurilor și pe baza publicității acestora,

mărfurile sunt adecvate scopului declarat de vânzător pentru utilizarea lor sau pentru care se folosesc de obicei mărfuri de acest gen,

mărfurile corespund calității sau proiectului cu eșantionul sau modelul convenit, dacă calitatea sau designul a fost determinat în conformitate cu eșantionul sau modelul convenit,

mărfurile sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și

mărfurile respectă cerințele reglementărilor legale.

Dacă defectul devine evident în termen de șase luni de la primirea bunurilor de către cumpărător, se consideră că bunurile erau defecte în momentul primirii. Cumpărătorul este îndreptățit să exercite dreptul la un defect care apare la bunurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la primire. Această dispoziție nu se aplică bunurilor vândute la un preț mai mic pentru un defect pentru care a fost convenit un preț mai mic, la uzura bunurilor cauzate de utilizarea lor normală, la bunurile second-hand la un defect corespunzător gradului de utilizare sau uzură pe care bunurile aceasta datorită naturii mărfurilor.

În cazul unui defect, cumpărătorul poate trimite o reclamație vânzătorului și poate solicita:

schimb pentru bunuri noi,

repararea mărfurilor,

o reducere rezonabilă din prețul de achiziție,

retrage din contract.

Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract,

dacă mărfurile prezintă un defect substanțial,

dacă nu poate folosi lucrul în mod corespunzător din cauza reapariției defectului sau defectelor după reparare,

în cazul unui număr mai mare de defecte ale mărfii.

Vânzătorul este obligat să accepte reclamația în orice unitate în care este posibilă acceptarea reclamației sau în sediul social sau la locul de desfășurare a activității. Vânzătorul este obligat să emită cumpărătorului o confirmare scrisă cu privire la momentul în care cumpărătorul și-a exercitat dreptul, care este conținutul reclamației și ce metodă de soluționare a reclamației necesită cumpărătorului, precum și confirmarea datei și metodei de soluționare a reclamației, inclusiv confirmarea reparării și a duratei respingerea plângerii.

Vânzătorul sau un angajat autorizat de acesta va decide imediat despre reclamație, în cazuri complexe în termen de trei zile lucrătoare. Această perioadă nu include timpul adecvat tipului de produs sau serviciu necesar unei evaluări profesionale a defectului. Reclamațiile, inclusiv eliminarea defectelor, trebuie soluționate imediat, nu mai târziu de 30 de zile de la data reclamației, cu excepția cazului în care vânzătorul și cumpărătorul convin asupra unei perioade mai lungi. Expirarea acestei perioade în zadar este considerată o încălcare materială a contractului și cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare. Momentul revendicării este considerat a fi momentul în care exprimarea voinței cumpărătorului (exercitarea dreptului de executare defectuoasă) are loc vânzătorului.

Vânzătorul informează cumpărătorul în scris despre rezultatul reclamației.

Dreptul la executarea defectuoasă nu aparține cumpărătorului, dacă cumpărătorul știa înainte de a prelua lucrul că lucrul are un defect sau dacă cumpărătorul a provocat el însuși defectul.

În cazul unei reclamații justificate, cumpărătorul are dreptul la rambursarea costurilor suportate în mod intenționat suportate în legătură cu reclamația. Cumpărătorul poate exercita acest drept de la vânzător în termen de o lună de la expirarea perioadei de garanție.

Cumpărătorul poate alege metoda de reclamație.

Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile care rezultă din executarea defectuoasă sunt reglementate de secțiunile 1914-1925, secțiunile 2099-2117 și secțiunile 2161-2174 din Codul civil și Legea nr. 634/1992 Coll., Privind protecția consumatorilor.

 

 

VIII.

Livrare

Părțile contractante își pot livra reciproc toate corespondențele scrise prin poștă electronică.

Cumpărătorul trimite corespondență vânzătorului la adresa de e-mail specificată în acești termeni și condiții. Vânzătorul trimite corespondență cumpărătorului la adresa de e-mail specificată în contul său de client sau în comandă.

 

 

IX. 

Soluționarea extrajudiciară a litigiilor

Autoritatea cehă de inspecție comercială, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ: 000 20 869, adresa de internet: https://adr.coi.cz/cs, este responsabilă de soluționarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor care decurg din contractul de cumpărare. Platforma online de soluționare a litigiilor de la http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru a soluționa litigiile dintre vânzător și cumpărător în temeiul unui contract de cumpărare.

Centrul European pentru Consumatori Republica Cehă, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adresa Internet: http://www.evropskyspotrebitel.cz este un punct de contact în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 Mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor consumatorilor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22 / CE (Regulamentul privind soluționarea online a litigiilor consumatorilor).

Vânzătorul are dreptul să vândă bunuri pe baza unei licențe comerciale. Licențierea comercială este efectuată în cadrul competenței sale de către biroul de licențe comerciale relevant. Într-o măsură limitată, Autoritatea cehă de inspecție comercială supraveghează, de asemenea, respectarea Legii nr. 634/1992 Coll., Privind protecția consumatorilor.

 

X.

Dispoziții finale

Toate acordurile dintre vânzător și cumpărător cu legile Republicii Cehe. Dacă relația stabilită prin contractul de cumpărare conține un element internațional, atunci părțile sunt de acord că relația este guvernată de legea Republicii Cehe. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorului care decurg din reglementări legale în general obligatorii.

În raport cu cumpărătorul, vânzătorul nu este obligat de niciun cod de conduită în sensul prevederilor § 1826 alin. e) din Codul civil.

Toate drepturile asupra site-ului vânzătorului, în special drepturile de autor asupra conținutului, inclusiv aspectul paginii, fotografii, filme, grafică, mărci comerciale, sigle și alt conținut și elemente, aparțin vânzătorului. Este interzisă copierea, modificarea sau utilizarea în alt mod a site-ului web sau a oricărei părți a acestuia fără consimțământul vânzătorului.

Vânzătorul nu este responsabil pentru erorile cauzate de intervențiile terților în magazinul online sau ca urmare a utilizării sale contrare scopului său. Atunci când folosește magazinul online, cumpărătorul nu poate utiliza proceduri care ar putea afecta în mod negativ funcționarea acestuia și nu poate desfășura nicio activitate care ar putea permite acestuia sau terților să interfereze sau să utilizeze software-ul sau alte componente care alcătuiesc magazinul online și să utilizeze magazinul online sau piesele sau software-ul său în așa fel încât să fie contrar scopului sau scopului său.

Cumpărătorul își asumă prin prezenta riscul unei schimbări de circumstanțe în sensul articolului 1765 alineatul 2 din Codul civil.

Contractul de cumpărare, inclusiv condițiile comerciale, este arhivat de vânzător în formă electronică și nu este accesibil.

Formularea termenilor și condițiilor poate fi modificată sau completată de către vânzător. Această prevedere nu afectează drepturile și obligațiile care decurg în perioada de valabilitate a versiunii anterioare a termenilor și condițiilor. 

 

Aceste condiții comerciale intră în vigoare la 3 martie 2019

Înapoi la cumpărături